Interní sněm školy – 4.11.2021

V rámci spolupodílení se na chodu školy jsme loni zavedli společný sněm.

Jedná se o “lepší” formu parlamentu, kdy se nehlasuje, tedy není nikdo “poražený”, ale diskutujeme. Žáci, průvodci a asistentky školy mají stejný hlas. Každý má právo se vyjádřit a ke konsensu se dojde v okamžiku, kdy se závěrem souhlasí všichni, tedy není nikdo, kdo by měl námitku.

Témata na sněm může zvednout kdokoli ze školy. S tématem pak pomáhá Hanka Vašková, která dětem pomůže třeba najít linku, jak téma představit ostatním.

Další sněm nás čeká 4.11.2021 – je dobrovolný a téma bude zařízení a vybavení školního hřiště a řádírny u šaten.