KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Nový program v rámci pilotního projektu MŠMT

Pilotní program od šk. roku 2021/2022

Co v rámci programu nabízíme:

 • 2 dny výuky ve škole 
  • děti jsou 2 dny ve škole (středa a čtvrtek od 9:00 do 12:30), ve skupině děti od 1. – 5. ročníku, pracují se svými průvodci  – prezentují svoji práci z doma, výstupy z projektů, pracují skupinově, probíhají osobní konzultace
  • mohou občas společně vyrazit do přírody nebo do divadel, muzeí a na výstavy
 • 3 dny výuky doma
  • dítě má zadanou práci, resp. učivo a může si samo volit, jak se s ním seznámí
 • Nabíka konzultací pro rodiče s průvodci třídy  (tipy k výukovým materiálům, jak učivo probrat, jak ho procvičit, čemu se vůbec věnovat, případně i nějaký ten pracovní list)
 • možnost účastnit se akcí školy (slavnosti, škola v přírodě aj.)
 • vedení portfolia, trojschůzky, možná účast na akcích školy a setkáních
 • od 2. ročníku licence k umimeto.org

Školné  2 520 Kč měsíčně

Mgr. Jana Vlková

Jana.vlkova@zsradostna.cz
tel.: 725 932 763

Jsem ředitelka školy a také současně garantka programu. Budu s vámi ráda v kontaktu.

 • nejprve mě kontaktujte
 • pokud se domluvíme, následuje
  • přestup dítěte z jeho současné školy k nám (vyplníte žádost o přestup do ZŠ Radostná od šk. roku 2021/2022)
  • podepíšete souhlas s kombinovanou formou vzdělávání
  • sepíšeme smlouvu o vzdělávání a školném
 • vše ostatní vyřídíme se současnou školou my…ale je lepší oznámit odchod dítěte
 • nemusíte mít povolení z poradny( PPP) na domácí vzdělávání
 • nemusíte splňovat podmínky na garant