KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Nový program v rámci pilotního projektu MŠMT

Nový pilotní program od šk. roku 2021/2022

Co v rámci program nabízíme:

 • 1 den výuku ve škole 
  • děti jsou 1 den (upřesníme který do června) ve škole, ve skupině podle stupně, pracují se svým průvodcem  – prezentují svoji práci z doma, výstupy z projektů, pracují skupinově, probíhají osobní konzultace
  • mohou občas společně vyrazit do přírody nebo do divadel, muzeí a na výstavy
 • 4 dny výuku doma
  • dítě má zadanou práci, resp. učivo a může si samo volit, jak se s ním seznámí
 • konzultaci pro rodiče – 1x týdně
  •  online  s garantkou k učivu  (tipy k výukovým materiálům, jak učivo probrat, jak ho procvičit, čemu se vůbec věnovat, případně i nějaký ten pracovní list).
 • povinnou konzultaci pro dítě
  •  1x týdně- online – 30-45 minut   individuální nebo skupinová, k probíranému učivu
 • možnost účastnit se akcí školy (slavnosti, škola v přírodě aj.)
 • vedení portfolia, trojschůzky, možná účast na akcích školy a setkáních

Školné  700 Kč měsíčně

Mgr. Jana Vlková

Jana.vlkova@zsradostna.cz
tel.: 725 932 763

Jsem ředitelka školy a také současně garantka programu. Budu s vámi ráda v kontaktu.

 • nejprve mě kontaktujte
 • pokud se domluvíme, následuje
  • přestup dítěte z jeho současné školy k nám (vyplníte žádost o přestup do ZŠ Radostná od šk. roku 2021/2022)
  • podepíšete souhlas s kombinovanou formou vzdělávání
  • sepíšeme smlouvu o vzdělávání a školném
 • vše ostatní vyřídíme se současnou školou my…ale je lepší oznámit odchod dítěte
 • nemusíte mít povolení z poradny( PPP) na domácí vzdělávání
 • nemusíte splňovat podmínky na garant