KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Nový program v rámci pilotního projektu MŠMT

Kombinované vzdělávání jako nový program spouštíme od února 2021.  Je určený především pro děti z Berounska. Dítě, které se zapojí, k nám přestoupí a stává se žákem naší školy. Děti v režimu kombinovaného vzdělávání mohou fungovat minimálně do začátku  šk. roku 2022/2023, tedy po dobu ověřování.

Co v rámci program nabízíme:

 • pondělní akci se školou – každé pondělí účast na programu školy společně se třídou, do které dítě ročníkově patří (učíme se v trojročích)
  • často vyrážíme do přírody v okolí Berouna a Zdice
  • v rámci výpravy se učíme – věnujeme se hlavně tématům z Jednoho světa- letos si povídáme o Člověku a jeho světu, tedy objevujeme hodně naše dějiny a historii….
  • až to zase půjde, zajedeme občas na výstavu, do muzea, do divadla apod.
  • úterý až pátek se dítě učí doma
 • konzultaci pro rodiče – 1x týdně – online  s garantkou k učivu  (tipy k výukovým materiálům, jak učivo probrat, jak ho procvičit, čemu se vůbec věnovat, případně i nějaký ten pracovní list).
 • konzultaci pro dítě – 1x týdně- online – 30 minut   individuální nebo skupinovou, k učivu, které potřebuje vaše dítě potrénovat a vy si prostě nevíte rady.
 • možnost účastnit se akcí školy (slavnosti, škola v přírodě aj.)
 • každé čtvrtletí osobní setkání ve škole nad portfoliem a výsledky.

Školné  700 Kč měsíčně.

Chcete svoje dítě zapsat na kombinované vzdělávání do ZŠ Radostná nebo vás zajímají další informace?

napište mi nebo zavolejte

Mgr. Jana Vlková Jana.vlkova@zsradostna.cz
tel.: 725 932 763

Jsem ředitelka školy a také současně garantka programu. Budu s vámi ráda v kontaktu.

Co vás nejčastěji zajímá:

Pro všechny děti z 1. až 5. ročníku.

Pilot startujeme od druhého pololetí, tedy od 1.2.2021.

Všechny indicie  říkají, že ne- 100% budemě vědět po 13.1.
Děti by měly být zapsané k prezenčnímu studiu u nás ve škole, tedy není třeba chodit do PPP pro souhlas s IVP. S námi podepíšete smlouvu na kombinované vzdělávání, kde bude jasně specifikované, jaké jsou povinnosti dítěte.

V rámci pilotu si bude vše “sedat” a proto jsme se rozhodly nabídnout program na letošní šk. rok za symbolické školné 700 Kč měsíčně.

Protože vše teprve pilotujeme, chceme začít s menším počtem dětí. Od února chceme přijmout 3 děti z 1. stupně.

Kombinované vzdělávání chceme nabídnout ve šk. roce 2021/2022 až 10 zájemcům.
Zatím zvažujeme, zda si podržíme jen 1. stupeň a nebo otevřeme program i dětem z 2. stupně.

Přechod do domácího vzdělávání je možný kdykoliv.

Přechod do denního studia obecně možný je, ale není garantovaný. Je zde několik ale….

 • Vždy se snažíme o posouzení celkového kolektivu. Mixujeme děti nejen věkově, ale také podle nadání a speciálních vzdělávacích potřeb. Děti do denního vzdělávání vybíráme velmi pečlivě a tak, aby změna v kolektivu měla co nejmenší dopad na děti ve třídě.
 • Máme nastavený počet dětí ve třídách na 18 a to je náš strop. Navíc se snažíme o co nejvíce vyvážené zastoupení dětí v jednotlivých ročnících. Tj. podmínkou pro přijetí na denní studium je “volná” židle v učebně.
 • Celkově je pro nás důležité také souznění rodiny se školou  – nastavení rodiny a výchovy musí být směrem ke společným hodnotám.
 • prvním krokem je že mě kontaktujete
 • pokud se domluvíme, následuje přestup dítěte z jeho současné školy k nám (vyplníte žádost a tu podáte na současné škole)
 • vše ostatní vyřídíme se současnou školou my…
 • nemusíte mít povolení z poradny( PPP) na domácí vzdělávání
 • nemusíte splňovat podmínky na garanta
 • umožníme vašemu dítěti být s námi každé pondělí ve škole (povinná docházka)
 • bude mít možnost 1x týdně konzultovat učivo
 • každý čtvrtrok se uvidíme na schůzce nad pokroky v učivu a portfoliem dítěte.