Informace k návratu do školy 12:4.

Od pondělí 12.4. se vrací děti do školy. V našem případě bez rotace. Pojedeme ve speciálním režimu, ve 3 třídách.
První týden bude adaptační, bez odpoledního vyučování. Počítejte také s častým pobytem venku.
Veškeré informace máte nyní ve svých e-mailových schránkách.

Družina bude fungovat pouze pro děti z 1. stupně.

Obědy vydáváme od úterý 13.4. – jejich objednání probíhá standardně přes aplikci strava.cz

Děti se budou povinně 2x týdně samo-testovat antigenními testy a to v pondělí a ve čtvrtek. Stejně tak zaměstnanci školy. Rodiče/zákonní zástupce mohou asistovat svým dětem při průběhu testu, škola pouze vykonává během samotestů dohled a administraci.

Rodiče mohou donést/darovat škole svoje testy schválené MZČR. Deataily k možnostem testování viz detailní komunikace, číslo pro testování je 737 460 009, komunikujte přes aplikaci WhatApp.

V případě pozitivního antigenního testu dítěte vás budeme neprodleně kontaktovat, dítě izolujeme v karanténní místnosti do vašeho příjezdu. Vystavíme vám potvrzení pro lékaře, jako podklad pro konfirmační PCR test, na který jste povinni dítě vzít. Pokud souhlasíte, aby nezletilé dítě opustilo po řádném poučení školu samo, je třeba dát souhlas škole.


Povinné jsou nadále roušky resp. respirátory. Na školním dvoře a při pobytu venku mimo zastavěnou plochu nejsou roušky povinné (při dodržení distance 2m).

Důležité odkazy:

Video k testování testy LEPU: