Školní jídelna

Vážení rodiče,

informovala nás školní jídelna Zdice (a posílala již také informaci na e-maily uvedené v přihláškách ke stravování), že od 1. ledna 2022

  • zvyšuje cenu obědů pro žáky v jednotlivých kategoriích o 2 Kč. Konkrétně:
    • žáci 7-10 let z 25,- Kč na 27 Kč
    • žáci 11-14 let z 28,- Kč na 30 Kč
    • žáci 15 a více let z 30,- Kč  na 32 Kč
  • současně se zvýšila cena za režii, kterou vám promítáme do ceny za výdej jídel z 8,90 Kč na 11 Kč. I přesto, že je výdej jídel školou částečně dotovaný, musíme od 1.1.2022 navýšit cenu za výdej jídel a nově bude tato částka 18 Kč/oběd.

Některé z vás bude také kontaktovat sekretářka a hospodářka školy Martina Klimešová, vrací se nám platby inkasem strhávané za výdej jídel a/nebo družinu.