Podle nového nařízení vlády vstupuje od čtvrtka 24.2. v platnost nové opatření.

V praxi opatření znamená, že všechny děti od 2 do 15 let nemusí mít ve školách respirátor, ale musí mít certifikovanou roušku. Tedy již nestačí bavlěná rouška.

Prosíme vybavte děti alespoň 3 rouškami. Ve škole zřídíme speciální odpadkový koš na použité roušky.
Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Citace z opatření vlády:

 • Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je
  •  respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
  • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének:
   • ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
   • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry. 

Pro děti od 2 do 15 let věku platí vyjímka a děti mohou nosit pouze certifikovanou roušku.