Vzdělávací ozdravný pobyt s výukou plavání

Termín:  12. -16. 6. 2022
Místo konání:  Hartmanice (u Svitav)
Ubytování: (v objektu budeme sami) Penzion na Vysočině
Odpovědná osoba  Helena Lánská, tel.: 724300721
Pedagogický dohled a instruktor Katka Kodíčková, Jana Drcmanová, Miluška Jungmannová, Helena Lánská

plavání zajišťuje Plaváček, Blanka Sudíková

Cíl:  Osvojení a/nebo prohloubení plaveckých dovedností a schopností,  stmelení kolektivu, projektové vyučování (učení venku) + pobyt na čerstvém vzduchu Vysočiny + projekt jeden svět – příroda proměnující se z jara do léta
Doprava: v neděli ráno vlakem – Beroun – Praha – Svitavy – (Polička )+  dojezd autobusem soukromého dopravce z Poličky nebo ze Svitav do Hartmanic

(stejně zpět ve čtvrtek po obědě)

Informace k testování (dle aktuálních informací a pravidel) Dle aktuálních pravidel nejsou žádné testy nutné
Cena  Odhad nákladů: 5.000 Kč/žáka
– vč. plaveckého instruktora, dopravy, stravy a ubytování
– vyúčtování po akci

Záloha 2.000,- většinou již uhrazena (případně dopošlete již celou částku

Zaplacením zálohy přihlašují rodiče své dítě závazně na akci.

Doplatek 3.000,- uhraďte do 8. 6. 2022  s v.s. 622 na účet 2401824878/2010, uveďte k platbě jméno dítěte

Plavání Zajišťuje plavecká škola Blanky Sudíkové – Plaváček

Kromě plavání jsou v programu také saunování a vzájemné masáže dětí

Doporučené vybavení Seznam k dispozici zde
Doporučení: opalovací krém s UV filtrem, kšiltovka a/nebo sluneční brýle, repelent
Ostatní informace Platí podmínky pro mobilní telefony jako v případě školy = používání pouze po dohodě s pedagogy. 
Stravování Zahrnuté v ceně pobytu, zajišťuje penzion 5x denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře + pitný režim)

Potřebné dokumenty:

Odjezd: neděle 12. 6. 2022

  • kolem 8 hod. ráno vlakem z Berouna
  • přestup Praha a Svitavy
  • dojezd autobusem soukromého dopravce z Poličky nebo ze Svitav do Hartmanic

Návrat: čtvrtek 16. 6. 2022

  • příjezd vlakem do Berouna kolem 17:45 (čas upřesníme)