Ředitelské volno 10.2.2022

Ředitelské volno z organizačních důvodů je vyhlášeno na čtvrtek 10. 2. 2022
Tento den nebudeme poskytovat ani družinu.

Pokud si domluvíte společné aktivity pro děti, nabízíme možnost využít prostory školy nebo školní zahrady.

Jana