KURZ RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN

pro učitele, rodiče a širokou veřejnost
6.-7.11. + 20.-21.11.

Respektovat a být respektován v Radostné

Kurz probíhá formou 4 celodenních navazujících seminářů. Tyto semináře jsou akreditovány MŠMT. Účastníci kurzu obdrží písemné shrnující materiály a Osvědčení o absolvování kurzu. Doporučujeme vzít si podložku na psaní.

Kapacita kurzu je 25 účastníků, minimální počet účastníků je 20.

Organizace kurzu a smluvní podmínky:

Organizaci kurzu a přihlášek zajišťuje Mgr. Hana Vašková

Přihlášení je platné po uhrazení celého kurzovného ve výši 4 000 Kč na účet č. ú.  2401824878/2010, variabilní symbol 111, do poznámky uveďte R+R- jméno účastníka. Potvrzení o přijetí platby Vám rádi zašleme na vyžádání.

Účastnický polatek je možné hradit fakturou. Po zaslání fakturačních údajů Vám ji rádi vystavíme.

Během školení bude zajištěn čaj a káva. Obědy nejsou v ceně kurzu – účastníci si mohou donést vlastní jídlo (možnost využití mikrovlnné trouby), případně využít objednávky z blízké pizzerie.

Epidemiologická situace: Pokud se kurz nebude moci konat, budeme vracet účastnický poplatek nebo po dohodě se spolkem Respektovat a být respektován, z.s. přesuneme termín kurzu.

Kurz o komunikaci a postupech, které vymezují hranice, podporují zodpovědnost a sebeúctu a budují dobré vztahy

1. seminář – 6.11. od 10:00 do 17:30

EMOCE

Cíle výchovy, každodenní komunikace a potřeby dětí. Socializace a sebeúcta. Stanovování hranic chování a vývojové úkoly dětí. Poznatky o fungování mozku – jeden z argumentů pro respektující přístup. Základní fakta o emocích. Souvislost mezi emocemi a lidskými potřebami. Zvládání vlastních emocí – impulzivní a vědomý způsob. JÁ-sdělení a TY-sdělení. Jak učit děti hovořit o tom, co prožívají a co potřebují. Emoční inteligence.

2. seminář- 7. 11. 2021 od 9:00 do 16:30 hod.

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Různé způsoby, jak reagujeme na emoce u druhých. Formy empatické reakce. Respektující vs. mocenský model vztahů ve výchově a vzdělávání dětí i mezi dospělými. Poslušnost a její rizika vs. zodpovědnost. Obsah vs. forma sdělování požadavků. Komunikační dovednosti – popisný vs. hodnotící jazyk, informace, výběr, otevřené otázky, jedno slovo.

3. seminář: 11. 2021 od 10:00 do 17:30 hod.

CO NAMÍSTO TRESTÁNÍ

Zásady respektující komunikace. Vnitřní a vnější motivace k učení a práci. Přirozený důsledek a sociální důsledek nežádoucího chování dětí. Následná reakce dospělého – trest nebo vedení k zodpovědnosti? Rizika trestů. Postupy při nežádoucím chování dětí. Vytváření návyků u dětí, prevence a řešení každodenních „krizových“ situací a konfliktů mezi dětmi.

4. seminář: 21. 11. 2021 od 9:00 do 16:30 hod.

JAK VYJADŘOVAT UZNÁNÍ A OCENĚNÍ

Vyjasnění pojmů odměna, pochvala. Rizika odměn a pochval. Jak poskytovat zpětnou vazbu a vyjadřovat uznání, aniž bychom vytvářeli závislost na autoritě. Respektující komunikace pro každý den.