Pro šk. rok 2021/2022 jsem se rozhodla do prvního ročníku přijmout děti s následujícími evidenčními čísly:

1401, 1501, 1502, 1503, 1504, 1901,1902, 1904