Sazebníkové ceny školného a další poplatky

Roční školné pro šk. rok 2023/2024
1. stupeň 73.000 Kč
2. stupeň 75.400 Kč
kombinovaná výuka -2 dny v týdnu 30.240 Kč
individuální vzdělávání – 1. stupeň 10.360 Kč
individuální vzdělávání – 2. stupeň 10.360 Kč /rok
+ roční licence Umime.To 600 Kč/rok
Roční školné pro žáky, kteří nastoupili před šk. rokem 2023/2024
1st20222023 70.320 Kč
1st20212022 68.640 Kč
2st20222023 72.600 Kč
2st20212022 70.860 Kč
NS-31,5 50.040 Kč
Další platby
duplikát klíčku k šatní skříňce 80 Kč
duplikát vstupního čipu 100 Kč
třídní fond dle trojročí
pomůcky 1200 – 800 Kč (1. ročník)
Výdej obědů (platba za oběd se platí školní jídelně Zdice) 20 Kč/oběd/žáka

Platí se u nás roční školné.
Splatnost je kvartálně
(po dohodě měsíčně – 12 splátek)

Co za školné získáte

 • snížený počet dětí v ročníku (max 18 – 20)
 • učebny vybavené didaktickými pomůckami, koberci a zónami
 • pravidelnou organizaci výuky mimo školu
 • od 2. stupně pestré tělocviky formou lezecké stěny, tabata cvičení, kruhového tréninku apod.
 • 2 hodiny angličtiny týdně pro 1.-3. ročník, 3 hodiny angličtiny týdně od 4. ročníku
 • nastandardní komunikaci – týdenní zpravodaj ke trojročí, vč. fotodokumentace, plán následujícího týdne, trojschůzky a rodičovské kavárny
 • 4x ročně slavnost Radostné setkání
 • a především rodinnou atmosféru školy

Ještě počítejte s platbou za

 •  obědy a jejich dovoz
 • družinu
 • extra pobytové výlety a akce (typu plavání, lyžařský výcvik apod. -cca ve výši měsíčního školného )
 • třídní fond (kolem 500,- na pololetí)
 • pomůcky (1200,- na šk. rok, resp. 800 ,- pro prvňáčky)

Slevy a stipendia

Poskytujeme sourozenecké slevy v případě prezenčního vzdělávání sourozenců. Pro šk. rok 2022/2023 jsou vyhlášené následující slevy ze základního školného:

 • 1. sourozenec – 15 %
 • 2. sourozenec – 30 %
 • 3. a další sourozenec – 60 %

V ojedinělých případech zvažíme také  sociální stipendium – v případě zájmu vyplňte žádost. Stipendium udělujeme vždy jen na příslušný šk. rok.Každá žádost je posuzována zvlášť. Slevy se nesčítají.

Sourozenecké slevy pro šk. rok 2023/2024 zůstávají nezměněné.

Jak je ZŠ Radostná financovaná

 • z normativů MŠMT pro soukromé školy a školská zařízení (s ohledem na nižší naplněnost tříd pokrývají platy pedagogů a personálu z max 75 %)
 • ze školného
 • ze specifických nenárokových dotací od MŠMT nebo Středočeského kraje  (vyhlášené výzvy a dotační tituly pro soukromé školy)
 • z darů (vždy účelově využité na nákup Montessori či jiných pomůcek, výtvarné potřeby, hudební nástroje, nadstandardní vybavení tříd aj.)
 • ze soukromých financí společnic

Co přesně je hrazené ze školného

 • Dofinancování mzdových nákladů
 • Nájemné a služby
 • Veškeré provozně operativní náklady školy
 • Didaktické pomůcky, vybavení tříd a nábytek
 • Vzdělávání pedagogů
 • Investiční výdaje