Naší snahou je udržet školné na dostupné výši

Základní školné v ZŠ Radostná je stanoveno pro nové žáky na šk. rok 2022/2023 na 4 800,- Kč měsíčně.

Roční základní školné je 57 600 Kč.
Platí se kvartálně nebo měsíčně (12 měsíců).

Co za školné získáte

 • snížený počet dětí v ročníku (max 20)
 • učebny vybavené didaktickými pomůckami, koberci a zónami
 • pravidelnou organizaci výuky mimo školu
 • nastandardní komunikaci – týdenní zpravodaj ke trojročí, vč. fotodokumentace, plán následujícího týdne, trojschůzky a rodičovské kavárny
 • 4x ročně slavnost Radostné setkání
 • a především rodinnou atmosféru školy

Školné pro žáky na individuálním vzdělávání

Za IV vzdělávání se u nás hradí 9 000 Kč ročně pro žáky na 1. stupni, pro žáky na 2. stupni je třeba připočíst také 600 Kč za licenci k aplikacím UmimeTo.org (jsou součástí portfolia a přezkoušení)

 • máte od nás k dispozici garantku programu
 • jedete si doma svým tempem
 • 2x ročně se vidíme u přezkoušení nad portfoliem – sledujeme pokroky, klíčové jsou pro nás výstupy na konci 5.  a 9. ročníku
 • minimálně 2x ročně máte možnost konzultací
 • vy navrhujete slovní hodnocení, my tiskeneme vysvědčení
 • administrujeme žáka vůči MŠMT

Ještě počítejte s platbou za

 •  obědy a jejich dovoz
 • družinu
 • extra pobytové výlety a akce (typu plavání, lyžařský výcvik apod. -cca ve výši měsíčního školného )
 • třídní fond (kolem 500,- na pololetí)
 • pomůcky (1200,- na šk. rok, resp. 800 ,- pro prvňáčky)

Slevy a stipendia

Poskytujeme sourozenecké slevy v případě prezenčního vzdělávání sourozenců. Pro šk. rok 2022/2023 jsou vyhlášené následující slevy ze základního školného:

 • 1. sourozenec – 15 %
 • 2. sourozenec – 30 %
 • 3. a další sourozenec – 60 %

V ojedinělých případech zvažíme také  sociální stipendium – v případě zájmu vyplňte žádost. Stipendium udělujeme vždy jen na příslušný šk. rok.Každá žádost je posuzována zvlášť. Slevy se nesčítají.

Jak je ZŠ Radostná financovaná

 • z normativů MŠMT pro soukromé školy a školská zařízení (s ohledem na nižší naplněnost tříd pokrývají platy pedagogů a personálu z max 75 %)
 • ze školného
 • ze specifických nenárokových dotací od MŠMT nebo Středočeského kraje  (vyhlášené výzvy a dotační tituly pro soukromé školy)
 • z darů (vždy účelově využité na nákup Montessori či jiných pomůcek, výtvarné potřeby, hudební nástroje, nadstandardní vybavení tříd aj.)
 • ze soukromých financí společnic

Co přesně je hrazené ze školného

 • Dofinancování mzdových nákladů
 • Nájemné a služby
 • Veškeré provozně operativní náklady školy
 • Didaktické pomůcky, vybavení tříd a nábytek
 • Vzdělávání pedagogů
 • Investiční výdaje