Naší snahou je udržet školné na dostupné výši

Základní školné v ZŠ Radostná je stanoveno na 4 500,- Kč.

S ohledem na aktuální situaci okolo pandemie, a zároveň jako ocenění důvěry, že jste se pro naši školu rozhodli v prvním roce jejího fungování, stanovujeme školné pro budoucí žáky ZŠ Radostná na rok 2020/2021 ve výši 3 500,- Kč měsíčně.

Co za školné dostanete

  • snížený počet dětí v ročníku
  • učebny vybavené pomůckami (montessori aj.)
  • častý pobyt venku, včetě výletů a výstav

Slevy a stipendia

Chystáme slevy pro sourozence  a sociální stipendia.

Ještě počítejte s platbou za

  •  obědy a jejich dovoz
  • družinu
  • extra pobytové výlety a akce (typu plavání, lyžařský výcvik apod.)
  • třídní fond (kolem 1000,- na pololetí)