Naší snahou je udržet školné na dostupné výši

Základní školné v ZŠ Radostná je stanoveno na 4 500,- Kč měsíčně.

Co za školné dostanete

  • snížený počet dětí v ročníku
  • učebny vybavené pomůckami (montessori aj.)
  • častý pobyt venku, včetě výletů a výstav

Slevy a stipendia

Poskytujeme sourozenecké slevy ve výši až 40%.
V případě zájmu o sociální stipendium vyplňte žádost. Stipendium udělujeme vždy jen na příslušný šk. rok.

Ještě počítejte s platbou za

  •  obědy a jejich dovoz
  • družinu
  • extra pobytové výlety a akce (typu plavání, lyžařský výcvik apod.)
  • třídní fond (kolem 500,- na pololetí)