Naší snahou je udržet školné na dostupné výši

Pro šk. rok 2023/2024 jsme nuceni zohlednit výši inflace a nárůst v cenách energií.

Platí se u nás roční školné.
Splatnost je kvartálně nebo měsíčně (12 měsíců).

Roční školné pro nové žáky je pro šk. rok 2023/2024 stanovené na

 • 73 000  Kč pro 1. stupeň 
 • 75 400 Kč pro 2. stupeň

Co za školné získáte

 • snížený počet dětí v ročníku (max 18 – 20)
 • učebny vybavené didaktickými pomůckami, koberci a zónami
 • pravidelnou organizaci výuky mimo školu
 • od 2. stupně pestré tělocviky formou lezecké stěny, tabata cvičení, kruhového tréninku apod.
 • 2 hodiny angličtiny týdně pro 1.-3. ročník, 3 hodiny angličtiny týdně od 4. ročníku
 • nastandardní komunikaci – týdenní zpravodaj ke trojročí, vč. fotodokumentace, plán následujícího týdne, trojschůzky a rodičovské kavárny
 • 4x ročně slavnost Radostné setkání
 • a především rodinnou atmosféru školy

Školné pro žáky na individuálním vzdělávání

Za IV vzdělávání se u nás ve šk. roce 2022/2023 hradí 9 000 Kč ročně pro žáky na 1. stupni, pro žáky na 2. stupni je třeba připočíst také 600 Kč za licenci k aplikacím UmimeTo.org (jsou součástí portfolia a přezkoušení)

 • máte od nás k dispozici garantku programu
 • jedete si doma svým tempem
 • 2x ročně se vidíme u přezkoušení nad portfoliem – sledujeme pokroky, klíčové jsou pro nás výstupy na konci 5.  a 9. ročníku
 • minimálně 2x ročně máte možnost konzultací
 • vy navrhujete slovní hodnocení, my tiskeneme vysvědčení
 • administrujeme žáka vůči MŠMT

Od šk. roku 2023/2024 bude školné pro individuální výuku navýšené o inflaci 15,1%.

Školné pro žáky v kombinované výuce

Pro šk. rok 2023/2024 otevíráme věkově smíšenou třídu 1. – 5. ročník pro min 12 a max 18 žáků

* 2 dny prezenční docházky do školy + 3 dny distanční asynchronní výuky doma (domácí individuální vzdělávání)
* podporu zkušených průvodkyň
* věkově smíšenou skupinu 1. až 5. ročník
* malý počet žáků – minimálně 12, max 18 a tedy individuální přístup
* žák je zapsaný na prezenčním vzdělávání, není nutné doporučení PPP
* zázemí školy, vč. školní zahrady a didaktických pomůcek

Školné na šk. rok 2023/2024 bude  30 240 Kč (odpovídá 2 520 Kč měsíčně).

Ještě počítejte s platbou za

 •  obědy a jejich dovoz
 • družinu
 • extra pobytové výlety a akce (typu plavání, lyžařský výcvik apod. -cca ve výši měsíčního školného )
 • třídní fond (kolem 500,- na pololetí)
 • pomůcky (1200,- na šk. rok, resp. 800 ,- pro prvňáčky)

Slevy a stipendia

Poskytujeme sourozenecké slevy v případě prezenčního vzdělávání sourozenců. Pro šk. rok 2022/2023 jsou vyhlášené následující slevy ze základního školného:

 • 1. sourozenec – 15 %
 • 2. sourozenec – 30 %
 • 3. a další sourozenec – 60 %

V ojedinělých případech zvažíme také  sociální stipendium – v případě zájmu vyplňte žádost. Stipendium udělujeme vždy jen na příslušný šk. rok.Každá žádost je posuzována zvlášť. Slevy se nesčítají.

Sourozenecké slevy pro šk. rok 2023/2024 zůstávají nezměněné.

Jak je ZŠ Radostná financovaná

 • z normativů MŠMT pro soukromé školy a školská zařízení (s ohledem na nižší naplněnost tříd pokrývají platy pedagogů a personálu z max 75 %)
 • ze školného
 • ze specifických nenárokových dotací od MŠMT nebo Středočeského kraje  (vyhlášené výzvy a dotační tituly pro soukromé školy)
 • z darů (vždy účelově využité na nákup Montessori či jiných pomůcek, výtvarné potřeby, hudební nástroje, nadstandardní vybavení tříd aj.)
 • ze soukromých financí společnic

Co přesně je hrazené ze školného

 • Dofinancování mzdových nákladů
 • Nájemné a služby
 • Veškeré provozně operativní náklady školy
 • Didaktické pomůcky, vybavení tříd a nábytek
 • Vzdělávání pedagogů
 • Investiční výdaje