Vážení rodiče, 

e-mailem konce dubna jsme vás informovali, že

  • u prezenčního vzdělávání – musíme s ohledem na současnou ekonomickou situaci zvýšit školné od šk. roku 2022/23 u stávajících žáků.
  • u kombinovaného vzdělávání – upravujeme pilotní model v kombinovaném vzdělávání , včetně výše školného a přidáváme nově možnost expedic
  • u individuálního vzdělávání-  musíme s ohledem na současnou ekonomickou situaci zvýšit školné od šk. roku 2022/23 a současně doplňujeme nově balíček UmimeTo pro děti z 2. stupně jako součást sledování pokroků

Zvýšení školného u současných žáků proběhne v souladu se Smlouvou o poskytování vzdělávání o vyhlášenou průměrnou roční míru inflace za rok 2021 zveřejněnou ČSÚ,  a to ve výši 3,8 %

Zvyšování o inflaci se vztahuje pouze na základní školné. 

Současně přistupujeme k úpravě školného pro nově přijaté žáky, a to na

  • 4 800 Kč měsíčně za žáka prezenčního vzdělávání,
  • 750 Kč za žáka na individuálním vzdělávání a
  • 1500 Kč resp. 2200 Kč u žáka na kombinovaném vzdělávání.

S přátelským pozdravem zřizovatelky školy,

Lenka Kotková, Jana Vlková a Helena Lánská

Detaily zvyšování