PF 2021

Děkujeme za podporu a spolupráci v letošním roce.

Krásné Vánoce a do nového roku pevné zdraví a plné srdce radosti
přeje vše rodičů a dětem
tým Základní školy Radostná.