Nové logo ZŠ Radostná

Vážení rodiče,

příští jednání Školské rady bude tentokrát neveřejné, v plánu jsou zejména formální záležitosti.
 Školská rada bude formálně projednávat Výroční zprávu, SVP _ZSRadostna_20212022 a stanoví plán příští schůzky.
Zmíněné dokumenty v návrhu jsou veřejně přístupné na webu školy.
Současně zařadí do seznamu  připomínky, které se dostaly k zástupkyni rodičů tak, aby mohly být postoupeny k projednání řádně nejdříve v jednotlivých skupinách (rodiče, zřizovatelé a průvodci).
Ráda bych připomněla, že jakékoliv připomínky a návrhy můžete vznášet ale kdykoliv. Tento typ komunikace není limitován na jednání ŠR. Témata a připomínky můžete vznášet i při pravidelných setkáních se zřizovatelkami školy a můžete se ptát svých třídních průvodců. Každá skupina tak může nějaké téma prostřednictvím svého zástupce posunout následně do jednání ŠR, která po projednání může navrhnout zřizovateli například doplnění nebo úpravy některých dokumentů školy.
Zároveň si dovoluji připomenout, že zástupcem za rodiče ve Školské radě je paní Hanka Sedláčková (hanasedlackova@yahoo.es), Hanku můžete kontaktovat se svými tématy, které chcete vznést na jednání za rodiče.
Zápis z jednání Školské rady bude následně k dispozici na webu. Podle typu témat a náplně příštího jednání budeme informovat o formě příštího jednání.
V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat.
S pozdravem

Lenka Kotková, DiS.

Základní škola Radostná s.r.o.
Tel.: 777 814 847