NAVYŠOVÁNÍ ŠKOLNÉHO PRO SOUČASNÉ ŽÁKY

 
Vážení rodiče,
z důvodu vysoké inflace v měsících říjen, listopad a prosinec jsme v souladu se smlouvou přistoupily k navýšení školného a to počínaje platbou za měsíc duben.
Navýšení od dubna je o 6,9 % . 
Celková roční inflace YtY byla vyhlášena ČNB 10,7 %. Tedy pro školní rok 2024/2025 bude školní navýšení o dopočet na tuto sazbu. 
Přehled školného uvádí tabulka níže .

U žáků na kombi formě nebo individuálním vzdělávání budeme navyšovat o stejná procenta. 

Nová výše školného dle vaší kategorie je uvedena  viz níže v tabulce sazebníku.  

Nejsme jako škola v pozici, abychom na současné tempo růstu inflace nemuseli navyšováním školného reagovat. Státní normativy bohužel reagují s minimálně ročním zpožděním a nikdy ne v plné výši. Navíc, jak jsme vysvětlovaly na poslední schůzce s Vámi rodiči a v komunikaci ke stávce škol z listopadu 2023, nás zasáhne změna financování nepedagogických pracovníků a asistentů pedagoga. Naší vrcholnou prioritou je zachovat standard kvality výuky po materiální a personální stránce, protože děti nesmí být ničím z toho zasaženy. 

Zároveň si ale uvědomujeme, že finanční situace některých rodin je či se může stát složitou. Jsme připraveny s každou rodinou, která to bude potřebovat, individuálně situaci řešit – upravit splátkový kalendář, zohlednit či domluvit práci pro školu nebo společně s vámi hledat jiná řešení, která budou vstřícná ke škole i vaší situaci. Neváhejte se na nás tedy v případě nutnosti obrátit a situaci aktivně řešit. 

Jana, Helena, Lenka

 ŠKOLNÉ PRO NOVÉ ŽÁKY PŘIJATÉ OD ŠK. ROKU 2024/2025

 
Školné navyšujeme o roční inflaci, tedy o 10,7 % oproti školnému za rok 2023/2024. Nové sazby uvádí tabulka níže.
Nová cena za vydání obědů bude od šk. roku 2024/2025  navýšena také – nová částka bude 22 Kč/oběd/žáka