Jsme nová soukromá základní škola ve Zdicích u Berouna. Jako jednu z hlavních hodnot máme respektující přístup k dětem a kladění důrazu na jejich samostatnost.

Činnost školy byla zahájena 1. 9. 2020, v letošním školním roce nabízíme výuku pro žáky od 1. do 6. ročníku.
Klíčové principy ZŠ Radostná byly již od roku 2016 uplatňovány v jednom trojročí soukromé základní školy Naše základní škola, z.ú. (NŠ) v Litni. Následně se ukázalo jako smysluplné založení školy nové. Část zakladatelek NŠ tak v únoru 2020 zřídila společnost s ručením omezeným, která se stala zřizovatelem školy Základní škola Radostná.

Škola je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, a tedy akreditovaná k poskytování základního vzdělávání.

Jsme škola, kde se rodiče podílejí na jejím fungování zapojováním se do výuky, účastí na vzdělávacích akcích, ale i brigádách pro zlepšení prostředí školy. Pořádáme Radostná setkání pro společné zážitky a pohovoření.

Chceme udržet školu přístupnou, proto je naše měsíční školné nastavené na 4.500 Kč.

Lidé ve škole navazují na respektující přístupy k výchově a hledají cesty jak vtáhnout dítě do spoluzodpovědnosti za vzdělávání (individuální vzdělávací plány každého). Navazujeme na alternativní systémy předškolního vzdělávání a část vzdělávání trávíme v přírodním prostředí.

Nadále úzce spolupracujeme se školou Naše základní škola, z.ú.