PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA V ZŠ RADOSTNÁ

Termíny zápisu

 • pojevení zájmu =  do 30.4.2024
 • vlastní zápis – v průběhu května 2024 – upřesníme

Jaký je cíl přípravné třídy

 • seznámit děti s režimem ZŠ Radostná,
 • nachystat je na aktivity a způsob vzdělávání
 • dát možnost zjistit, zda Radostná je vhodnou školou pro vaše dítě

Žákům bude věnovaná větší pozornost a adaptace.
V běžném provozu se budou  pohybovat mezi ostatními žáky ZŠ Radostná, máme velmi dobré zkušenosti s propojováním s nejstaršími ročníky.
Součástí programu bude častý pobyt venku – na šk. zahradě nebo v okolí školy.

Pro koho je určená

 • pro všechny předškolní děti, které mají být poslední rok v MŠ a  již  se tam “nudí” , tedy
  • jsou již schopné se krátce soustředit na společnou činnost.
 • Je také vhodná pro žáky s odkladem šk. docházky, jako tzv. vyrovnávací třída – tedy pomůže jim se školní zralostí.

O zařazení do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti.
Přípravná třída není vstupenkou pro přijetí u zápisu, bude pouze  jako jedno z kritérií pro zápis 2025/2026.

Požadované dokumenty

Nejprve nám projevte zájem.

Na vyzvání se zákonný zástupce (ZZ) dítěte dostaví k zápisu  do přípravné třídy  s následujícími dokumenty:

 • rodný list dítěte
 • OP zákonného zástupce
 • doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a
 • doporučení praktického nebo odborného lékaře (např. klinického psychologa), v němž bude uvedeno,
  • že dítě je v posledním roce  před zahájením povinné školní docházky, a jeho sociální a kognitivní vyspělost je vyšší- tedy dítěti by prospěl již režim v přípravné třídě
  • že dítě je školního věku, ale není tělesně nebo duševně vyspělé pro nástup do ZŠ a je doporučeno zařazení dítěte do přípravné třídy (v tomto případě se předkládá také rozhodnutí o odkladu, může být i z jiné školy).