Jiné formy plnění povinné školní docházky

KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Nový program v rámci pilotního projektu MŠMT, vhodný pro rodiny z Berounska a okolí

 • 2 dny ve škole + 3 dny doma
 • trojschůzky, akce školy apod.
 • za vzdělávání odpovídá škola
  • nutnost omluvenek v případě absence
  • výstupy dle ŠVP
  • učení “synchronně” se školou = podpora materiálů a průvodců
  • slovní hodnocení píše škola ( na základě podnětů od rodičů)
 • bez nutnosti navštívit PPP pro posudek

DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Individuální vzdělávání podle §41 školského zákona, vhodné pro rodiny z celé ČR.
Na šk. rok 2023/2024 již nepřijímáme žáky.

 • 5 dnů doma
 • 2x za rok doporučená trojschůzka
 • 1x za pololetí “přezkoušení” nad portfoliem – závazné výstupy dle ŠVP
 •  za vzdělání odpovídá rodič (případně garant)
  • pro 1. stupeň minimálně  SŠ vzdělání s maturitou
  • pro 2. stupeň s VŠ vzděláním
 • učení “asynchronně” se školou = jedete dle potřeb dítěte, věnujete se učivu nezávisle a škole
 • bez online výuky
 • slovní hodnocení na vysvědčení navrhuje rodič, škola upravuje
 • nutnost navštívit PPP a získat vyjádření
 • o povolení IV rozhodnuje ředitelka školy