Jiné formy plnění povinné školní docházky

KOMBINOVANÉ
VZDĚLÁVÁNÍ

Nový program v rámci pilotního projektu MŠMT

 • vhodné pro rodiny z Berounska a okolí

DOMÁCÍ
VZDĚLÁVÁNÍ

Individuální vzdělávání podle §41 školského zákona

 • vhodné pro rodiny z celé ČR

KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Nový program v rámci pilotního projektu MŠMT

 • vhodné pro rodiny z Berounska a okolí
 • 1 den ve škole + 4 dny doma
 • trojschůzky, akce školy apod.
 • za vzdělávání odpovídá škola
  • nutnost omluvenek v případě absence
  • výstupy dle ŠVP
  • učení “synchronně” se školou = podpora materiálů a průvodců
  • 1 x týdně povinná online konzultace pro dítě
  • 1x týdně možná online konzultace pro rodiče
  • slovní hodnocení píše škola (z některých předmětů na základě podnětů od rodičů)
 • bez nutnosti navštívit PPP pro posudek

DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Individuální vzdělávání podle §41 školského zákona

 • vhodné pro děti z celé ČR
 • 5 dnů doma
 • 1 x za čtvrtrok trojschůzka
 • 1x za pololetí “přezkoušení” nad portfoliem – závazné výstupy dle ŠVP
 •  za vzdělání odpovídá rodič (případně garant)
  • pro 1. stupeň minimálně  SŠ vzdělání s maturitou
  • pro 2. stupeň s VŠ vzděláním
  • učení “asynchronně” se školou = jedete dle potřeb dítěte, věnujete se učivu nezávisle a škole
  • bez online výuky
  • slovní hodnocení na vysvědčení navrhuje rodič, škola upravuje
 • nutnost navštívit PPP a získat posudek