Vzdělávací ozdravný pobyt s výukou plavání

Termín:  13. -17. 5. 2024
Místo konání:  Zvířetice, Bakov nad Jizerou
Ubytování: (v objektu budeme sami) https://famozclub.cz/
Odpovědná osoba Lenka Kotková, tel.: 777 814 847
Pedagogický dohled a instruktor Katka Kodíčková, Jana Drcmanová, Olga Polišenská, Kateřina Šůnová,

Lenka Kotková (zdravotní dohled a vedoucí akce)

plavání zajišťuje Plaváček, Gabriela Doubek

Cíl:  Osvojení a/nebo prohloubení plaveckých dovedností a schopností,  stmelení kolektivu, projektové vyučování (učení venku) + pobyt na čerstvém vzduchu v blízkosti Českého ráje + projekt jeden svět 
Doprava: v pondělí ráno 7:00 sraz u školy- autobusem od ZŠ Radostná ve Zdicích , zpět stejným způsobem v pátek dopoledne na oběd okolo 11:30
Cena  Odhad nákladů: 6.500 Kč na žáka
– vč. plaveckého instruktora, dopravy, stravy a ubytování
– vyúčtování po akci

Záloha 6 500 Kč na akci je pro žáky již nahraná v Edookitu v sekci Platby (lze platit převodem)

V případě potřeby neváhejte požádat o vystavení potvrzení o plavání, některé pojišťovny část takových nákladů proplácí.  Žádost směřujte na sekretariat@zsradostna.cz.

Plavání Zajišťuje plavecká škola Blanky Sudíkové – Plaváček

Kromě plavání jsou v programu také saunování a vzájemné masáže dětí

Doporučené vybavení Seznam k dispozici zde
Doporučení: opalovací krém s UV filtrem, kšiltovka a/nebo sluneční brýle, repelent
Ostatní informace Platí podmínky pro mobilní telefony jako v případě školy = mobilní telefony sebou děti nevezou. Komunikaci budeme zajišťovat skrz extra vytvořenou skupinu na WA.
Stravování Zahrnuté v ceně pobytu, zajišťuje penzion 5x denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře + pitný režim)

Potřebné dokumenty:

Odjezd: pondělí 13. 5. 2024

  • sraz u ZŠ Radostná ve Zdicích  v 7 hod. ráno
  • odjezd od školy v 7:30 nejpozději
  • dojezd autobusem soukromého dopravce do Zvířetic očekáván okolo 9 hod. ráno
  • začátek programu v 9:30

Návrat: pátek 17. 5. 2024

  • příjezd autobusem ke škole okolo 11:30 – dětem zůstává přihlášen oběd dle toho, jak mají obědy přihlášené v pátek
  • děti, které chodí v pátek do družiny budou přihlášené ve standardním režimu
  • pokud chcete oběd nebo družinu po návratu z plavání zrušit, nezapomeňte prosím řádně odhlásit