Provozní řád školní jídelny_22112020

 • Obědy vydáváme úterý – pátek.
 • Ihned po vyučování
 • Dovoz obědů je řešen ze Základní školy Zdice, kde se obědy vaří.
 • Je nutné nastavit povolení k inkasu pro šk. jídelnu i pro ZŠ Radostnou – více info dále.
 • Cena oběda je dvousložková
  • Oběd (inkaso na účet ZŠ Zdice: 70990812/5500)
   • žáci 7-10 let 25,- Kč
    žáci 11-14 let 28,- Kč
    žáci 15 a více let 30,- Kč
  • Výdej oběda (inkaso na účet ZŠ Radostná: 2401824878/2010)
   • jednotně 18 Kč

Jídelníček na následujích 14 dnů si můžete také v aplikaci strava pod jídelnou č. 6211 – Zdice https://www.strava.cz/Strava/Stravnik/Jidelnicky

Na základě přihlášky do školní jídelny byste měli mít na e-mailu detaily k přihlášení do aplikace strava.
Aplikace je dostupná i pro chytré telefony. Slouží k odhlašování obědů. https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni

V e-mailu najdete také variabilní symbol pro platbu stravného.
Je důležité, abyste povolili inkasní platbu z účtu uvedeného na přihlášce vůči účtu ZŠ Zdice: č.ú.: 70990812/5500 (výše případného stanoveného limitu by neměla být nižší než částka za odebranou stravu za
jeden měsíc ).

 • Úhrada stravného probíhá formou zálohy na jeden měsíc dopředu, tzn. strávník (zákonný zástupce) uhradí
  vždy plný počet stravných dnů následujícího měsíce, dle nastavených stravovacích zvyklostí (denní stravování,
  jednotlivé dny v týdnu), případné odhlášky v daném měsíci se budou odečítat z následující zálohy.
 • Inkasní  platby budou prováděny vždy po 20. dni v měsíci
 • Ke dni 20.12.2020 vám bude stržena částka za prosinec a částka na leden dle očekávaného počtu obědů podle přihlášky! Tedy limit musí být dostačující.

příklad: Vašemu dítěti je 11 let a na přihlášce zaškrtnete odběr obědů úterý- pátek. Naplánovaných obědů za prosinec je 13 (= 13 * 28 Kč = 364 Kč) a v lednu máte předobjednaných 15 obědů (= 15* 28 Kč = 420 Kč). Tedy inkaso vůči jídelně k 20.12.2020 musíte mít povolené minimálně na částku 784 Kč!

 • Pokud si chcete částku rozložit do dvou měsíců, můžete již nyní na prosinec “nabít” obědové konto zasláním částky dle očekávaného počtu obědů v prosinci u vašeho dítěte.
 • Prosíme o nastavení inkasa také vůči ZŠ Radostná. Budeme doúčtovávat částku za výdej obědů (18 Kč za dítě a oběd) -č.ú. 2401824878/2010.