Oficiální název

Základní škola Radostná, s.r.o.

Důvod a způsob založení

Zřizovatelem školy je společnost s ručením omezeným Základní škola Radostná, s.r.o., jejíž jednatelky jsou

  • Mgr. Jana Vlková (současně ředitelka školy)
  • Ing. Helena Lánská
  • Lenka Kotková, DiS.

Škola byla zapsána do školského rejstříku s účinností od 1. 9. 2020. Poskytuje vzdělávání dle školského zákona žákům 1. – 9. ročníku.
Ve školním roce máme zapsané děti od 1.- 6. ročníku a postupně budeme ročníky přidávat.

Organizační struktura

Jednatelky s.r.o. jsou

  • Mgr. Jana Vlková (současně ředitelka školy)
  • Ing. Helena Lánská
  • Lenka Kotková, DiS.

Kontaktní spojení

Právní forma: s.r.o.

Sídlo právnické osoby: Komenského 72, Zdice

Místo poskytovaného vzdělávání, ředitelství a adresa pro zasílání písemností: Komenského 72, 267 51 Zdice

Bankovní spojení

č.ú. pro platbu školného: 2401824878/2010

sociální fond (transparentní účet): 2001891596 / 2010

IČO

08 87 65 84

DIČ

Nejsme plátcem DPH.

IZO školy

181 113 678

Žádosti o informace

Podání lze zaslat poštou nebo po předchozí domluvě osobně na adrese ředitelství školy.

Příjem žádostí a dalších podání

Podání lze zaslat poštou nebo po předchozí domluvě osobně na adrese ředitelství školy.

Datová schránka: 63qn6m3

Opravné prostředky

Opravné prostředky je třeba podat písemně osobním podáním na ředitelství školy nebo zasláním poštou na uvedenou adresu.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

Podání lze zaslat poštou nebo po předchozí domluvě osobně na adrese ředitelství školy.

Formuláře

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o přestup

Žádost o povolení individuálního vzdělávání

Přihláška do školní družiny

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Nejdůležitější předpisy

Právní předpisy

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Dokumenty školy

Školní řád

Školní vzdělávací program ZV (k nahlédnutí po předchozí domluvě na ředitelství školy)

Provozní řád

Vnitřní řád školní družiny

Sazebník úhrad za poskytování informací

Nepožadujeme úhradu za poskytnutí informací.

Výroční zpráva

Jako nová organizace  nemáme povinnost.

Licence, vzory licenčních smluv

Nejsou.