Na co se nás nejvíce ptáte…

Od 1.9.2020 jsme školou zapsanou ve školském rejstříku a máme tedy akreditaci k poskytování základního vzdělávání od 1. do 9. třídy.

Podařilo se nám získat pronájem školské budovy od města Zdice. Máme k užívání zadní trakt budovy v ulici Komenského, včetně školního dvora.

Ponecháme první trojročí a dále uvažujeme o dvojročí 4.-5. a dvojročí 6.-7.
Ve hře je také koncept s prvním trojročím (1.-3. ročník) a kombinace v trojročích (4.-6. ročník) a (5.-7. ročník)

Zápisy proběhnou v dubnu, věříme že tentokrát prezenčně. Předtím bude ještě schůzka pro rodiče prvňáků a možnost projít si školu.

ZŠ Radostná má být dostupná všem. Tedy i naše školné je nastavené tak, aby si ho většina rodin mohla dovolit. Základní školné je 4.500 Kč za žáka na měsíc a nabízíme slevy pro sourozenci (od 20% výše) Chceme nabídnout také stipendia, ale patrně až v dalším roce fungování.

Vedle školného je třeba počítat s dalšími platbami – za pomůcky, do třídního fondu, za družinu a za obědy.

Část naší kapacity máme pro domácí vzdělávání vyčleněno- především pro děti z 1.-3. třídy. Počítáme s jejich přezkušováním, metodickým vedením a nabízíme také možnost přijít občas do výuky nebo s námi jet na nějakou akci. V případě zájmu se budeme snažit vyjít vstříc i jiným ročníkům, jednoduše se nám ozvěte a uvidíme, co půjde, také záleží na kapacitě školy.

V případě zájmu o přechod dítěte z jiné školy nebo domácího vyučování nás prosím kontaktujte a my si s vámi a vaším dítětem domluvíme schůzku nebo video-hovor. Momentálně máme naplněnou kapacitu 5. a 6. ročníku. Pro šk. rok 2020/2021 přijímáme k přestupu děti od 1. do 4. ročníku.

Každé dítě budeme posuzovat individuálně, s ohledem na něj i celý kolektiv. Děti se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP) jsou součástí našich tříd a to včetně nadaných dětí. Celkově se snažíme o vyrovnaný kolektiv kopírující rozložení ve společnosti.

Nemáme potřebu děti hodnotit, chceme je naučit dávat a vyslechnout si zpětnou vazbu. Vyjadřujeme se k pokroku dítěte, který pozorujeme a k jeho chování v kolektivu. Neznámkujeme a vysvědčení dáveme slovní.

Dokončujeme výdejnu jídel. Oběd budeme dovážet z nedaleké Základní školy Zdice. Cena oběda pro děti bude kolem 45 Kč.