„Vzdělávání mysli bez vzdělávání srdce není žádné vzdělávání.“

— Aristoteles, 384 – 322 př. n. l.

nabízíme různé formy vzdělávání

JSME AKREDITOVANÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZAPSANÁ V REJSTŘÍKU ŠKOL

DENNÍ DOCHÁZKA

  • Nabízíme denní výuku pro všechny děti od 1. do 9. ročníku.
  • Momentálně přijímáme děti jen na 1. stupeň, na 2. stupni máme plno.
  • Po dohodě přijímáme také děti se SVP.

KOMBINOVANÝ PROGRAM

  • pilotujeme program kombinovaného vzdělávání
  • pro všechny děti od 1. do 4. ročníku.
  • nabízíme 1 den ve škole a 4 dny doma + konzultace

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  • podporujeme domácí vzdělávání žáků 1. a 2. stupně podle § 41 šk.zákona
  • máme portfoliové přezkoušení
  • využíváme slovní hodnocení

Chcete o škole více informací?


* Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely Základní škola Radostná, s.r.o.

Proč je naše škola Radostná?

Protože je plná dětí, které v sobě mají…

Respekt a partnerství
Respekt k sobě, druhým i životnímu prostředí promítám do způsobu komunikace, tvorby vztahů i chování vůči živým bytostem i neživé části přírody. Nehodnotím a nesoudím. Inspiruji.

Adaptabilitu a proměnlivost
Vím, že svět kolem nás se dynamicky mění. Nesnažím se zastavit tento proud, ale s lehkostí hledám svou cestu v něm.

Důvěru
Víra v sebe, druhé i svět mi pomáhá být silným. Věřím, že vše má svůj smysl a je jen na mně, zda vidím problémy nebo příležitosti.

Otevřenost
Vím, že otevřenost a pravdivost vůči sobě i okolí otevírá srdce mé i druhých.

Svobodu, bezpečí a odpovědnost
Vím, že mohu být sám sebou a že mohu vyjadřovat svůj názor bez obavy z hodnocení či odsouzení. Vím, že mohu nesouhlasit a ostatní zase se mnou, a je to tak v pořádku. Také vím, že za své chování a jednání jsem zodpovědný já sám a jsem připravený nést důsledky svých rozhodnutí.

Tvořivost a všestrannost
Jdou ruku v ruce s radostí. Hledám a rozvíjím své talenty, hledám, co mě baví, dává mi smysl, jsem v tom dobrý a dělá mi to radost. Neopomíjím všestranný rozvoj ducha i těla.

Jsme školou pro 21. století

Badatelství a konstruktivismus

Využíváme badatelskou a projektovou výuku, dítěti necháme objevit podstatné.

Individuální tempo a vývoj

Podporujeme talent každého dítěte a víme, že se nevyvíjíme všichni stejně.

Montessori prvky

K lepšímu pochopení a osvojení učiva nabízíme žákům různé Montessori a další pomůcky k názornosti.

Hejného matematika

Využíváme principy a prostředí Hejného matematiky a především konstruktivistický přístup.

NOVINKY Z RADOSTNÉ

Každý týden se toho hodně děje. Nestíháme psát úplně o všem, ale hlavní novinky si můžete přečíst níže. O aktuality se snažíme na naší facebookové stránce.

Ředitelské volno 10.2.2022

Ředitelské volno vyhlašuji krátce po pololetních prázdninách.
Nové logo ZŠ Radostná

Nový GDPR pověřenec od 1.1. 2022

Máme nového GDPR pověřence - společnost Procurio.
Helena Lánská

Přání do nového roku 2022

Děkujeme všem za společný rok 2021 a přejeme vám hodně štěstí do roku 2022.