Vzdělávání mysli bez vzdělávání srdce není žádné vzdělávání.

— Aristoteles, 384 – 322 př. n. l.

Jsme akreditovaná škola MŠMT
najdete nás ve Zdicích

Přijímáme děti do 1.-4. třídy

Proč je naše škola Radostná?

Protože je plná dětí, které v sobě mají…

Respekt a partnerství
Respekt k sobě, druhým i životnímu prostředí promítám do způsobu komunikace, tvorby vztahů i chování vůči živým bytostem i neživé části přírody. Nehodnotím a nesoudím. Inspiruji.

Adaptabilitu a proměnlivost
Vím, že svět kolem nás se dynamicky mění. Nesnažím se zastavit tento proud, ale s lehkostí hledám svou cestu v něm.

Důvěru
Víra v sebe, druhé i svět mi pomáhá být silným. Věřím, že vše má svůj smysl a je jen na mně, zda vidím problémy nebo příležitosti.

Otevřenost
Vím, že otevřenost a pravdivost vůči sobě i okolí otevírá srdce mé i druhých.

Svobodu, bezpečí a odpovědnost
Vím, že mohu být sám sebou a že mohu vyjadřovat svůj názor bez obavy z hodnocení či odsouzení. Vím, že mohu nesouhlasit a ostatní zase se mnou, a je to tak v pořádku. Také vím, že za své chování a jednání jsem zodpovědný já sám a jsem připravený nést důsledky svých rozhodnutí.

Tvořivost a všestrannost
Jdou ruku v ruce s radostí. Hledám a rozvíjím své talenty, hledám, co mě baví, dává mi smysl, jsem v tom dobrý a dělá mi to radost. Neopomíjím všestranný rozvoj ducha i těla.

Jsme školou pro 21. století

Nové výzvy světa v jedenadvacátém století si žádají jiný způsob přístupu ke vzdělávání než ve století dvacátém. Tvoříme s dětmi jeden celek, respektujeme jejich osobnost a jedinečnost. Respekt si projevujeme vzájemně, a to nejen uvnitř školy, ale také vůči rodičům a veřejnosti. Neopomíjíme ani vztah k přírodě, naší zemi a celé naší planetě. Pomáháme objevovat a rozvíjet talenty, které věříme, že má v sobě každý. Podporujeme vnitřní motivaci a přirozenou chuť učit se a zkoumat. Věříme, že tak dětem pomáháme osvojit si základní vzdělanost, a zároveň pootevíráme dveře k mnoha oborům, tradičním i novým, při zachování co možná největší celistvosti světa. Za velmi důležité považujeme i sociální kompetence, a to hlavně v oblasti spolupráce a komunikace. Pomáháme dětem uvědomit si, co by je bavilo v práci i v životě jako takovém, a směřovat tam jejich další kroky.

Novinky a aktuality z naší radostné školy

Spoustu informací najdete na našem Facebooku, tady je to nejdůležitější (aktualizace 29.8.2021)

Informace k návratu do školy 12:4.

Chcete o škole více informací?


* Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely Základní škola Radostná, s.r.o.