Vážení rodiče,

V posledním týdnu jsme vícekrát řešili posílání dítěte ze školy domů pro projevy onemocnění, prosím předcházejte těmto situacím.
Nyní od víkendu máme ve škole již 3 potvrzené případy COVIDu mezi personálem, tedy “jen rýma” nemusí být je rýma.

Chceme poskytovat kvalitní výuku pro naše žáky, nicméně v případě šíření infekce mezi sborem můžeme dojít do kritické situace. V době, kdy neplatí pandemická pohotovost však nemám v ruce účinný nástroj pro vypořádání se s ní – nemohu např. vyhlásit distanční výuku a mám k dispozici jen 5 dní ředitelského volna za rok. Jedinou účinnou a stále platnou strategií je tak vzájemný respekt a ohleduplnost. Pokud tedy má vaše dítě příznaky nějaké, byť začínající, nemoci či nachlazení (bolest hlavy, rýma, kašel, únava,…), prosím nechte ho do odeznění příznaků doma. Významně tím pomůžete omezit šíření infekce v kolektivu a riziko vzniku organizačních nesnází zajištění výuky. Kontaktujte třídní, domluvte se na práci na doma apod. Věřím, že když se budeme chovat takto zodpovědně, podaří se nám podzimní období lépe zvládnout.

Ve škole se již topí, ale i tak jsou a budou teploty ve třídách nižší. Snažíme se i nadále pravidelně větrat a zajistit výuku v přiměřené míře také venku. Je třeba s tím počítat a volit adekvátní oblečení.

Děkuji,

Jana

Začínáte se ptát na zápis nebo přestup dětí od šk. rok 2023/2024.

Váš zájem nás velmi těší. Do prvního ročníku budeme patrně přijímat 8-10 žáků na prezenčním vzdělávání, doplňovat budeme věříme i kombinovanou třídu.

Doplňovat chceme také současné ročníky, max do 15-18 žáků ve třídách/ stuádijních skupinách.
Abychom měli přehled o zájemcích, spouštíme registrační formulář.…díky vašim kontaktům se tak včas dozvíte o chystaném dni otevřených dveří, kritéria u zápisu nebo třeba termín setkání se zakladatelkami školy.

Současně nám projevení vaší podpory a zájmu pomůže při žádosti o navýšení maximální kapcity školy. Chceme od dalšího šk. roku 2023/2024 otevřít u každého trojročí 2 paralelní třídy, k tomu jednu kombi pro 1. stupeň, jednu kombi pro 2. stupeň a potřebujeme nějaká místa také pro děti na ndividuálním vzdělávání (domškoláky), jejichž podpora nám nadále přijde důležitá. Tedy ze současných 120 dětí v rejstříku se chceme dostat na 160 žáků. Držte palce :)

Odkaz na formulář pro nezávazné projevení zájmu

Adaptační pobyty a akce začínají již 6.9. 2022
1. trojročí a kombi třída mají adapťák při škole, 2. a 3. trojročí vyrážejí na pobyt u Křivoklátu. Zjistěte detaily…

Rozvrhy pro jednotlivá trojročí ve šk. roce 2022/2023

Informace k poslednímu týdnu, předání vysvědčení a začátku dalšího šk. roku

1. stupeň si užije od 12. do 16. 6. plavání v Harmanicích na Vysočině.
Jako pedagogický doprovod a dohled jede Helča, Janča, Katka a Miluška.


Více informací najdete na speciální stránce k Plavání 2022 v záhlaví webovek.
Tam také po akci umístním dočasně fotogalerii.

Od šk. roku 2022/2023 přijímáme 8 dětí do prezenčního vzdělávání a 4 děti do kombinovaného programu. Rozhodnutí o přijetí bylo právě zveřejněno.

Od šk. roku 2022/2023 zvyšujeme školné u stávajících žáků. Zvyšování je v souladu se smlouvou o vzdělávání a reflektuje zvyšující se inflaci.

Srdečně vás zveme na další setkání rodičů se zakladatelkami školy. Sejdeme se ve čtvrtek 5.5. od 19:00.

Ředitelské volno je z důvodů zápisů vyhlášeno na středu 13. 4. 2022 – a pak už hurá na Velikonoční prázdniny.
Tento den nebudeme poskytovat ani družinu.

Pokud si domluvíte společné aktivity pro děti, nabízíme možnost využít prostory školy nebo školní zahrady.

Jana