Zveřejňujeme výsledky zápisů pro šk. rok 2024/2025 pro prezenční vzdělávání.

Od šk. roku 2024/2025 přijmeme ještě pár žáků do 4. -5. 6. ročníku.

SETKANI SE ZRIZOVATELKAMI

JARNÍ ŠKOLNÍ SWAP 2024

Nově v průběhu dubna a května budeme zkoušet dotazníkové šetření a testování SCIO.

Už víme, kdy u nás bude zápis. Zarezervujte si místo a těšte se na společné setkání. Vše proběhne v dubnu.

Informuje o navyšování školného od dubna a nové výši školného pro šk. rok 2024/2025

těšíme se na všechny zájemce o Radostnou . Registrace dopředu nutná.

Sbírka lyží pro děti na 2. stupni