V rámci spolupodílení se na chodu školy jsme loni zavedli společný sněm.

Jedná se o “lepší” formu parlamentu, kdy se nehlasuje, tedy není nikdo “poražený”, ale diskutujeme. Žáci, průvodci a asistentky školy mají stejný hlas. Každý má právo se vyjádřit a ke konsensu se dojde v okamžiku, kdy se závěrem souhlasí všichni, tedy není nikdo, kdo by měl námitku.

Témata na sněm může zvednout kdokoli ze školy. S tématem pak pomáhá Hanka Vašková, která dětem pomůže třeba najít linku, jak téma představit ostatním.

Další sněm nás čeká 4.11.2021 – je dobrovolný a téma bude zařízení a vybavení školního hřiště a řádírny u šaten.

Nový termín podzimního ředitelského volna je vyhlášen po podzimních prázdninách, tedy na pondělí 1.11.2021.
Tento den nebudeme poskytovat ani družinu.

Děkujeme za pochopení.

Pořádáme ve spolupráci s Respektovat a být respektován z.s. 4 denní cyklus workshopů k respektujícímu přístupu. Kurz je vhodný pro učitele, rodiče i širokou veřejnost.

Začnu trochu od zadu- 30.8.2021 se těším na setkání se všemi rodiči našich stávajících i nových dětí. Máme pro vás přichystané

  • informace k nadcházejícímu školnímu roku
  • seznámení s průvodci a asistenty
  • detaily k adaptačnímu pobytu a škole v přírodě
  • rozvrhy tříd
  • atd.

Začínáme v 16:00 ve škole.

Novinkou jsou další prostory, které jsme si nově připronajali od Zdic- 2 nové učebny v přední části budovy. Budou tam výtvraná učebna a kmenová učebna pro 3. trojročí. Vedle jídelny jsme dokončili společnou místnost pro kombinovanou třídu a družinu.

Pro šk. rok 2021/2022 je stále možný přestup dětí do ZŠ Radostná do

  • 1. ročníku (pouze kombinované vzdělávání)
  • 2. – 5. ročníku (kombinované i prezenční vzdělávání)
  • 6. ročníku (pouze prezenční vzdělávání)

Rozhodli jsme se na poslední chvíli uspořádat setkání ve škole. A to 24.5. pro zájemce o přestup na 1. stupeň a 25.5. pro zájemce o přestup do 6. ročníku. Zbývá pár volných míst. Nezapomeňte si rezervovat místo na následujících odkazech:

Pro šk. rok 2021/2022 přijímáme

  • 5-8 dětí na kombinované vzdělávání a
  • cca ještě 10 dětí na domácí vzdělávání.

Poslední krok, který musíte v případě vážného zájmu o přestup vašeho dítěte k nám na jednu z těchto forem vzdělávání udělat, je vyplněnit dotazník. Na jeho základě se budeme rozhodovat o dětech, které přijmeme. Vyplnění vám zabere odhadem kolem 25-30 minut. Snažila jsem se formulář udělat tak, aby šel vyplnit i pro více dětí z jedné rodiny, tak snad bude vše fungovat.

Dotazník nám prosím vyplňte do 9.5.2021. Informaci zda přijímáme vaše dítě k přestupu do ZŠ Radostná vám sdělíme do 19.5.

Hezký 1. květnový víkend,
Tým Radostné

Jana, Helena, Lenka a Hanka

Pro šk. rok 2021/2022 jsem se rozhodla do prvního ročníku přijmout děti s následujícími evidenčními čísly:

1401, 1501, 1502, 1503, 1504, 1901,1902, 1904

Od pondělí 12.4. se vrací děti do školy. V našem případě bez rotace. Pojedeme ve speciálním režimu, ve 3 třídách.
První týden bude adaptační, bez odpoledního vyučování. Počítejte také s častým pobytem venku.
Veškeré informace máte nyní ve svých e-mailových schránkách.

Družina bude fungovat pouze pro děti z 1. stupně.

Obědy vydáváme od úterý 13.4. – jejich objednání probíhá standardně přes aplikci strava.cz

Děti se budou povinně 2x týdně samo-testovat antigenními testy a to v pondělí a ve čtvrtek. Stejně tak zaměstnanci školy. Rodiče/zákonní zástupce mohou asistovat svým dětem při průběhu testu, škola pouze vykonává během samotestů dohled a administraci.

Rodiče mohou donést/darovat škole svoje testy schválené MZČR. Deataily k možnostem testování viz detailní komunikace, číslo pro testování je 737 460 009, komunikujte přes aplikaci WhatApp.

V případě pozitivního antigenního testu dítěte vás budeme neprodleně kontaktovat, dítě izolujeme v karanténní místnosti do vašeho příjezdu. Vystavíme vám potvrzení pro lékaře, jako podklad pro konfirmační PCR test, na který jste povinni dítě vzít. Pokud souhlasíte, aby nezletilé dítě opustilo po řádném poučení školu samo, je třeba dát souhlas škole.


Povinné jsou nadále roušky resp. respirátory. Na školním dvoře a při pobytu venku mimo zastavěnou plochu nejsou roušky povinné (při dodržení distance 2m).

Důležité odkazy:

Video k testování testy LEPU:

Na školní rok 2021/2022 nabíráme děti na tzv. individuální vzdělávání podle § 41 školského zákona (domškoláci) a děti na kombinované vzdělávání (v rámci pokusného ověřování MŠMT)..

Přijďte zjistit více na online setkání 29.4.2021 od 17:30

Co vás čeká
– seznámení s formou výuky a rozdíly kombinované vs. individuální vzdělávání v Radostné
– průběh konzultací a “přezkušování”
– formy hodnocení žáků, nároky na žáky
– komunikace se školou
– výše školného aj.

Odkaz pro připojení k diskusi bude zveřejněn zde minimálně 3 dny před událostí a také u události na Facebooku
Těšíme se na vás
Jana, Helena, Lenka

Na školní rok 2021/2022 doplňujeme 6. ročník ještě o 4-5 dětí.

Uvažujete o přestupu vašeho dítěte do 6. ročníku k nám do ZŠ Radostná?
Přijďte se s námi potkat, zjistit detaily o škole a vyptat se na všechno, co je pro vás klíčové. Těšíme se online, 8.4.2021 od 17:30.

Odkaz pro připojení přes Google Meet školy je: https://meet.google.com/doy-umkn-ezt