ZÁPISY V RADOSTNÉ

Rozhodnutí o přijetí na základě dosažených bodů a losu:

ROZHODNUTÍ

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Radostná, s.r.o., jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (dále jen „správní řád“), rozhodl, že 

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku prezenčního vzdělávání

v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Radostná, s.r.o., od šk. roku 2024/2025 u žádostí s následujícími evidenčními čísly: 

kód žáka počet bodů rozhodnutí
2024230102 4 přijat
2024090203 4 přijat
2024090102 3 přijat
2024090104 3 přijat
2024090106 3 přijat
2024090204 3 přijat
2024150101 3 přijat
2024150104 3 přijat
2024230101 3 přijat
2024230103 3 přijat
2024230104 3 přijat
2024230107 3 přijat
Žádosti o odklad bude vyhověno u žáků s čísly:

2024150102, 2024090201

Následující žáci nebyli přijati a byli vylosováni jako náhradníci v uvedeném pořadí:

kód žáka počet bodů rozhodnutí
2024090101 3  náhradník 1
2024090202 3  náhradník 2
2024090205 3  náhradník 3
2024090103 3  náhradník 4

Nepřijatí uchazeči budou vyrozuměni písemně.