Není nutné vědět kam jdeš, není nutné vědět proč jdeš, jediné, co je nutné vědět, je, že jdeš s radostí. Protože když jdeš s radostí, nemůžeš jít špatně.

— Osho

Stále přijímáme děti do 1.-4. ročníku.

ročník 5.-6. je naplněn

Jak u nás vypadá přestup dětí:

 

  • Začínáme individuálním rozhovorem s rodiči (nejlépe oba) – o motivaci pro přestup, důvodech volby ZŠ Radostná a prodiskutování v detailu, co škola nabízí. Setkání probíhá většinou s třídním průvodcem a metodičkou.
  • Pokud to oběma stranám dává smysl, následuje osobní setkání třídního průvodce a metodičky s žákem. Rozhovor zahrnuje otázky na dosavadní vzdělávání, ale také na kamarády a povinnosti doma. Pokud to je možné, žák s námi stráví alespoň jeden den ve škole a účastní se programu dle svých možností.
  • Pokud je to opět pro obě strany v pořádku, pokračuje  druhé setkání s rodiči, doujasnění otevřených bodů a otázek- schůzka většinou probíhá s ředitelkou školy a další jednatelkou.
  • Oznamujeme finální rozhodnutí, v případě dohody o přestupu až v této fázi rodiče vyplňují žádost o přestup.

Máte zájem o přestup nebo zápis vašeho dítěte k nám od šk. roku 2021/2022?

Máte zájem o přestup ještě v letošním školním roce?

Oficiálně jsou ve školním roce 2020/2021 děti do prvního trojročí zapisované pod ZŠ Radostná, s.r.o. a děti do druhého trojročí pod Naše základní škola, z.ú.

Pro šk. rok 2020/2021 jsme přijali do 1. třídy následující děti:

23, 26, 31, 32