Není nutné vědět kam jdeš, není nutné vědět proč jdeš, jediné, co je nutné vědět, je, že jdeš s radostí. Protože když jdeš s radostí, nemůžeš jít špatně.

— Osho

Přijímáme děti na prezenční a kombinovanou výuku – kontaktujte nás sekretariat@zsradostna.cz

Na individuální vzdělávání máme plno.

Jak u nás vypadá přestup dětí:

 

  • Začínáme individuálním rozhovorem s rodiči (nejlépe oba) – o motivaci pro přestup, důvodech volby ZŠ Radostná a prodiskutování v detailu, co škola nabízí. Setkání probíhá většinou s třídním průvodcem a metodičkou.
  • Pokud to oběma stranám dává smysl, následuje osobní setkání třídního průvodce a metodičky s žákem. Rozhovor zahrnuje otázky na dosavadní vzdělávání, ale také na kamarády a povinnosti doma. Pokud to je možné, žák s námi stráví alespoň jeden den ve škole a účastní se programu dle svých možností.
  • Pokud je to opět pro obě strany v pořádku, pokračuje  druhé setkání s rodiči, doujasnění otevřených bodů a otázek- schůzka většinou probíhá s ředitelkou školy a další jednatelkou.
  • Oznamujeme finální rozhodnutí, v případě dohody o přestupu až v této fázi rodiče vyplňují žádost o přestup.

Informace k zápisům do 1. ročníku od šk. roku 2023/2023 zveřejníme v průběhu února  

Pozor – na individuální vzdělávání přijímáme děti do 1. ročníku pouze formou přestupu!