Ředitelské volno z organizačních důvodů je vyhlášeno na čtvrtek 10. 2. 2022
Tento den nebudeme poskytovat ani družinu.

Pokud si domluvíte společné aktivity pro děti, nabízíme možnost využít prostory školy nebo školní zahrady.

Jana

Máme nového GDPR pověřence – společnost Procurio.

Děkujeme všem za společný rok 2021 a přejeme vám hodně štěstí do roku 2022.

Srdečně zveme všechny zájemce na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 3.2.2022.

Máme náhradní termín pro 2. víkendové setkání: 26.-27.3.2022

Zimní radostné setkání se blíží – přijďte si společně užít advent a betlémskou cestu již ve středu 15.12.2021

Cena obědů se navyšuje od 1.1.2022 o 2 Kč a také se zvyšuje částka za výdej jídel z 15 Kč na 18 Kč.

Informace k chystanému neveřejnému jednání školské rady 29.11.2021

Srdečně vás zveme na 1. letošní setkání rodičů se zakladatelkami školy. Sejdeme se ve čtvrtek 25.11. od 19:00 (prosíme o dodržení aktuálních epidemiologických opatření).

Tradiční adventní spirála se uskuteční 28.11.2021.