Berounský muzikál a v něm naše žákyně 6. ročníku….tak co, kdo unesl učitelku?

2. a 3. trojročí měly v pátek rizikový kontakt s Covid pozitivní osobou. Seznamte se s informacemi ke karanténě a distanční výuce.

Startujeme pořadník pro zájemce o přestup nebo zápis do ZŠ Radostná v dalších letech. Formulář slouží také k podpoře našeho záměru o navýšení kapacity.

V rámci spolupodílení se na chodu školy jsme loni zavedli společný sněm.

Jedná se o “lepší” formu parlamentu, kdy se nehlasuje, tedy není nikdo “poražený”, ale diskutujeme. Žáci, průvodci a asistentky školy mají stejný hlas. Každý má právo se vyjádřit a ke konsensu se dojde v okamžiku, kdy se závěrem souhlasí všichni, tedy není nikdo, kdo by měl námitku.

Témata na sněm může zvednout kdokoli ze školy. S tématem pak pomáhá Hanka Vašková, která dětem pomůže třeba najít linku, jak téma představit ostatním.

Další sněm nás čeká 4.11.2021 – je dobrovolný a téma bude zařízení a vybavení školního hřiště a řádírny u šaten.

Nový termín podzimního ředitelského volna je vyhlášen po podzimních prázdninách, tedy na pondělí 1.11.2021.
Tento den nebudeme poskytovat ani družinu.

Děkujeme za pochopení.

Pořádáme ve spolupráci s Respektovat a být respektován z.s. 4 denní cyklus workshopů k respektujícímu přístupu. Kurz je vhodný pro učitele, rodiče i širokou veřejnost.

Začnu trochu od zadu- 30.8.2021 se těším na setkání se všemi rodiči našich stávajících i nových dětí. Máme pro vás přichystané

  • informace k nadcházejícímu školnímu roku
  • seznámení s průvodci a asistenty
  • detaily k adaptačnímu pobytu a škole v přírodě
  • rozvrhy tříd
  • atd.

Začínáme v 16:00 ve škole.

Novinkou jsou další prostory, které jsme si nově připronajali od Zdic- 2 nové učebny v přední části budovy. Budou tam výtvraná učebna a kmenová učebna pro 3. trojročí. Vedle jídelny jsme dokončili společnou místnost pro kombinovanou třídu a družinu.

Pro šk. rok 2021/2022 je stále možný přestup dětí do ZŠ Radostná do

  • 1. ročníku (pouze kombinované vzdělávání)
  • 2. – 5. ročníku (kombinované i prezenční vzdělávání)
  • 6. ročníku (pouze prezenční vzdělávání)

Rozhodli jsme se na poslední chvíli uspořádat setkání ve škole. A to 24.5. pro zájemce o přestup na 1. stupeň a 25.5. pro zájemce o přestup do 6. ročníku. Zbývá pár volných míst. Nezapomeňte si rezervovat místo na následujících odkazech:

Pro šk. rok 2021/2022 přijímáme

  • 5-8 dětí na kombinované vzdělávání a
  • cca ještě 10 dětí na domácí vzdělávání.

Poslední krok, který musíte v případě vážného zájmu o přestup vašeho dítěte k nám na jednu z těchto forem vzdělávání udělat, je vyplněnit dotazník. Na jeho základě se budeme rozhodovat o dětech, které přijmeme. Vyplnění vám zabere odhadem kolem 25-30 minut. Snažila jsem se formulář udělat tak, aby šel vyplnit i pro více dětí z jedné rodiny, tak snad bude vše fungovat.

Dotazník nám prosím vyplňte do 9.5.2021. Informaci zda přijímáme vaše dítě k přestupu do ZŠ Radostná vám sdělíme do 19.5.

Hezký 1. květnový víkend,
Tým Radostné

Jana, Helena, Lenka a Hanka

Pro šk. rok 2021/2022 jsem se rozhodla do prvního ročníku přijmout děti s následujícími evidenčními čísly:

1401, 1501, 1502, 1503, 1504, 1901,1902, 1904