Začínáte se ptát na zápis nebo přestup dětí od šk. rok 2023/2024.

Váš zájem nás velmi těší. Do prvního ročníku přijímáme 12 řžáků, doplňovat budeme věříme i kombinovanou třídu a počítáme se 4 prvňáčky.

Doplňovat chceme také současné ročníky, max do 15-18 žáků ve třídách/ stuádijních skupinách.
Abychom měli přehled o zájemcích, spouštíme registrační formulář.…díky vašim kontaktům se tak včas dozvíte o chystaném dni otevřených dveří, kritéria u zápisu nebo třeba termín setkání se zakladatelkami školy.

Současně nám projevení vaší podpory a zájmu pomůže při žádosti o navýšení maximální kapcity školy. Chceme od dalšího šk. roku 2023/2024 otevřít u každého trojročí 2 paralelní třídy, k tomu jednu kombi pro 1. stupeň, jednu kombi pro 2. stupeň a potřebujeme nějaká místa také pro děti na ndividuálním vzdělávání (domškoláky), jejichž podpora nám nadále přijde důležitá. Tedy ze současných 120 dětí v rejstříku se chceme dostat na 160 žáků. Držte palce :)

Odkaz na formulář pro nezávazné projevení zájmu

Adaptační pobyty a akce začínají již 6.9. 2022
1. trojročí a kombi třída mají adapťák při škole, 2. a 3. trojročí vyrážejí na pobyt u Křivoklátu. Zjistěte detaily…

Rozvrhy pro jednotlivá trojročí ve šk. roce 2022/2023

Informace k poslednímu týdnu, předání vysvědčení a začátku dalšího šk. roku

1. stupeň si užije od 12. do 16. 6. plavání v Harmanicích na Vysočině.
Jako pedagogický doprovod a dohled jede Helča, Janča, Katka a Miluška.


Více informací najdete na speciální stránce k Plavání 2022 v záhlaví webovek.
Tam také po akci umístním dočasně fotogalerii.

Od šk. roku 2022/2023 přijímáme 8 dětí do prezenčního vzdělávání a 4 děti do kombinovaného programu. Rozhodnutí o přijetí bylo právě zveřejněno.

Od šk. roku 2022/2023 zvyšujeme školné u stávajících žáků. Zvyšování je v souladu se smlouvou o vzdělávání a reflektuje zvyšující se inflaci.

Srdečně vás zveme na další setkání rodičů se zakladatelkami školy. Sejdeme se ve čtvrtek 5.5. od 19:00.

Ředitelské volno je z důvodů zápisů vyhlášeno na středu 13. 4. 2022 – a pak už hurá na Velikonoční prázdniny.
Tento den nebudeme poskytovat ani družinu.

Pokud si domluvíte společné aktivity pro děti, nabízíme možnost využít prostory školy nebo školní zahrady.

Jana

Termíny zápisu a rezervace času

Zápis se uskuteční ve dnech

Nutná je rezervace do jednoho z vypsaných termínů*:

  • úterý 12. 4. od 10:00 nebo od 11:00,
  • středa 13. 4 od 10:00 nebo od 11:00,
  • úterý 19. 4. od 12:00 nebo od 13:00

*pokud bude třeba, přidáme další termín

Více informací k zápisu pro šk. rok 2022/2023 vč. kritérií naleznete na speciální stránce.