ZÁPISY V RADOSTNÉ

Rozhodnutí o přijetí na základě dosažených bodů a losu:

Výsledky zápisu do prezenčního vzdělávání k povinné školní docházce od šk. roku 2023/2024:

kód žáka celkem bodů rozhodnutí
20231203 4 přijat/přijata
20231210 4 přijat/přijata
20232008 4 přijat/přijata
20231202 3 přijat/přijata
20231204 3 přijat/přijata
20231205 3 přijat/přijata
20231206 3 přijat/přijata
20231208 3 přijat/přijata
20232003 3 přijat/přijata
20232004 3 přijat/přijata
20232007 3 přijat/přijata
20232103 3 přijat/přijata
20232005 3 nepřijat/nepřijata náhradník č. 1
20232001 3 nepřijat/nepřijata náhradník č. 2
20232009 3 nepřijat/nepřijata náhradník č. 3
20232010 3 nepřijat/nepřijata náhradník č. 4
20231201 1 nepřijat/nepřijata
20231207 1 nepřijat/nepřijata
20232002 1 nepřijat/nepřijata
20232006 1 nepřijat/nepřijata
20232106 1 nepřijat/nepřijata
20231209 0 nepřijat/nepřijata
20232101 0 nepřijat/nepřijata

Výsledky zápisu pro kombinovanou výuku: (opraveno 10.5.)

kód žáka celkem bodů rozhodnutí
20232102 4 přijat/přijata
20232011 3 přijat/přijata
20232105 3 přijat/přijata
20232104 2 náhradník č. 1

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mohou podávat zákonní zástupci ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy a to v souladu s  § 60e odst. 3) z. č.561/2004 Sb. Školského zákona ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho doručení poštou.

Odkaz na rozhodnutí pro prezenční vzdělávání (pdf)

Odkaz na rozhodnutí pro kombinovanou výuku (pdf)