ZÁPISY V RADOSTNÉ

Seznam uchazečů seřazený dle dosažených bodů:

Seznam žáků  pro zápis 2023/2024

Seznam uchazečů seřazený dle dosažených bodů:

Prezenční vzdělávání

kód žáka body za sourozence body za soulad se ŠVP celkem bodů
20231203 1 3 4
20231210 1 3 4
20232008 1 3 4
20231202 0 3 3
20231204 0 3 3
20231205 0 3 3
20231206 1 2 3
20231208 0 3 3
20232001 0 3 3
20232003 0 3 3
20232004 0 3 3
20232005 0 3 3
20232007 1 2 3
20232009 0 3 3
20232010 0 3 3
20232103 0 3 3
20231201 0 1 1
20231207 0 1 1
20232002 0 1 1
20232006 0 1 1
20232106 0 1 1
20231209 0
20232101 0

Kombinované vzdělávání

kód žáka body za sourozence body za soulad se ŠVP celkem bodů
20232102 1 3 4
20232105 0 3 3
20232011 0 3 3
20232104 0 2 2

Nahlížení do spisu je možné 4. května v čase od 11:00 – 13:00. Nejpozději 9. května bude vyvěšen seznam s vyznačením přijatých a nepřijatých žáků.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mohou podávat zákonní zástupci ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy a to v souladu s  § 60e odst. 3) z. č.561/2004 Sb. Školského zákona ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho doručení poštou.