Kdo jste ještě neodevzdal podepsaný informovaný souhlas, prosím doručte ho do školy nejpozději do 25.11.2020