Spouštíme registraci pro zájemce o zápis nebo přestup pro šk. rok 2023/2024

Nové logo ZŠ Radostná

Začínáte se ptát na zápis nebo přestup dětí od šk. rok 2023/2024.

Váš zájem nás velmi těší. Do prvního ročníku přijímáme 12 řžáků, doplňovat budeme věříme i kombinovanou třídu a počítáme se 4 prvňáčky.

Doplňovat chceme také současné ročníky, max do 15-18 žáků ve třídách/ stuádijních skupinách.
Abychom měli přehled o zájemcích, spouštíme registrační formulář.…díky vašim kontaktům se tak včas dozvíte o chystaném dni otevřených dveří, kritéria u zápisu nebo třeba termín setkání se zakladatelkami školy.

Současně nám projevení vaší podpory a zájmu pomůže při žádosti o navýšení maximální kapcity školy. Chceme od dalšího šk. roku 2023/2024 otevřít u každého trojročí 2 paralelní třídy, k tomu jednu kombi pro 1. stupeň, jednu kombi pro 2. stupeň a potřebujeme nějaká místa také pro děti na ndividuálním vzdělávání (domškoláky), jejichž podpora nám nadále přijde důležitá. Tedy ze současných 120 dětí v rejstříku se chceme dostat na 160 žáků. Držte palce :)

Odkaz na formulář pro nezávazné projevení zájmu