„Vzdělávání mysli bez vzdělávání srdce není žádné vzdělávání.“

— Aristoteles, 384 – 322 př. n. l.

nabízíme různé formy vzdělávání

JSME AKREDITOVANÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZAPSANÁ V REJSTŘÍKU ŠKOL

DENNÍ DOCHÁZKA

  • Nabízíme denní výuku pro všechny děti od 1. do 9. ročníku.
  • Momentálně přijímáme děti jen na 1. stupeň, na 2. stupni pak do 6. ročníků
  • Po dohodě přijímáme také děti se SVP.

KOMBINOVANÝ PROGRAM

  • pilotujeme program kombinovaného vzdělávání
  • pro všechny děti od 1. do 4. ročníku.
  • nabízíme 1 den ve škole a 4 dny doma + konzultace

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  • podporujeme domácí vzdělávání žáků 1. a 2. stupně podle § 41 šk.zákona
  • máme portfoliové přezkoušení
  • využíváme slovní hodnocení

Chcete o škole více informací?


* Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely Základní škola Radostná, s.r.o.

Proč je naše škola Radostná?

Protože je plná dětí, které v sobě mají…

Respekt a partnerství
Respekt k sobě, druhým i životnímu prostředí promítám do způsobu komunikace, tvorby vztahů i chování vůči živým bytostem i neživé části přírody. Nehodnotím a nesoudím. Inspiruji.

Adaptabilitu a proměnlivost
Vím, že svět kolem nás se dynamicky mění. Nesnažím se zastavit tento proud, ale s lehkostí hledám svou cestu v něm.

Důvěru
Víra v sebe, druhé i svět mi pomáhá být silným. Věřím, že vše má svůj smysl a je jen na mně, zda vidím problémy nebo příležitosti.

Otevřenost
Vím, že otevřenost a pravdivost vůči sobě i okolí otevírá srdce mé i druhých.

Svobodu, bezpečí a odpovědnost
Vím, že mohu být sám sebou a že mohu vyjadřovat svůj názor bez obavy z hodnocení či odsouzení. Vím, že mohu nesouhlasit a ostatní zase se mnou, a je to tak v pořádku. Také vím, že za své chování a jednání jsem zodpovědný já sám a jsem připravený nést důsledky svých rozhodnutí.

Tvořivost a všestrannost
Jdou ruku v ruce s radostí. Hledám a rozvíjím své talenty, hledám, co mě baví, dává mi smysl, jsem v tom dobrý a dělá mi to radost. Neopomíjím všestranný rozvoj ducha i těla.

Jsme školou pro 21. století

Respektující přístup

Řídíme se principem Respektovat a být respektován.

Badatelství a konstruktivismus

Využíváme badatelskou a projektovou výuku, dítěti necháme objevit podstatné.

Individuální tempo a vývoj

Podporujeme talent každého dítěte a víme, že se nevyvíjíme všichni stejně.

Montessori prvky

K lepšímu pochopení a osvojení učiva nabízíme žákům různé Montessori a další pomůcky k názornosti.

Hejného matematika

Využíváme principy a prostředí Hejného matematiky a především konstruktivistický přístup.

NOVINKY Z RADOSTNÉ

Každý týden se toho hodně děje. Nestíháme psát úplně o všem, ale hlavní novinky si můžete přečíst níže. O aktuality se snažíme na naší facebookové stránce.

Zápisy 2024/2025 – Rozhodnutí o přijetí

Zveřejňujeme výsledky zápisů pro šk. rok 2024/2025 pro prezenční vzdělávání.
Přijímáme žáky

Přijímáme žáky do 4.-6. ročníku

Od šk. roku 2024/2025 přijmeme ještě pár žáků do 4. -5. 6. ročníku.
Školní jarní SWAP

JARNÍ ŠKOLNÍ SWAP 2024

JARNÍ ŠKOLNÍ SWAP 2024