Vážení rodiče,

Za okny se postupně hlásí sluníčko a jarní počasí a my jsme naskočili v Radostné do druhého pololetí. Únor přináší hned několik změn a novinek:

PERSONÁLNÍ ZMĚNY

Mám velkou radost, že se nám v průběhu školního roku podařilo doplnit tým o 3 cenné posil:

  •    1.2. nastoupila Mgr. Monika Baďurová, nová asistentka pedagoga. Monika do konce školního roku bude  flexibilně zaskakovat za kolegyně a kolegy dle potřeby ve třídách. Působit bude také ve školní družině. Velká část její práce bude také zdokonalování pomůcek ve škole, rozjezd školní knihovny apod. Monika jako vystudovaná etoložka, má dlouholetou praxi v  Náprstkově muzeu, knihovně a nyní si dodělává studium předškolní pedagogiky.
  •    14.2. nastupuje Mgr. Xénie Šímová, nová třídní průvodkyně do 1. trojročí. Xénie se do školství vrací po rodičovské dovolené, je vystudovaná učitelka pro 1. stupeň a pracovala ve škole ve Zdicích a Cerhovicích. Je nadšená do Montessori pedagogiky a pomůcek. Na rodiče žáků z 1. trojročí půjde ke změně ještě detailnější informace.
  •  14. 2. nastupuje také Mgr. Olga Polišenská. Olga vedla věkově smíšenou dětskou skupinu, má zkušenosti z individuálního vzdělávání svých dětí a pracuje také jako lektorka a překladatelka anglického jazyka.  Vystudovala obory z oblasti historie na filosofické fakultě, je velká fanynka umění a kultury. Ve škole tento šk. rok povede výuku anglického jazyka a také výtvarné části ateliéru.

Xénie a Olga nyní budou 14 dnů stínovat současné pedagogy, tj. do výuky se aktivně zapojí po jarních prázdninách.

COVID 19

  • V pondělí 14.2. se žáci ve škole naposledy otestují antigenními testy. Testování dětí, žáků, studentů a zaměstnanců bude ukončeno k 18. 2. 2022, čili v týdnu od 19. 2. 2022 se již nebude testovat.
  •  Od 19. února by podle hlavní hygieničky po rizikovém kontaktu neměla být povinná karanténa, izolace se prodlouží na sedm dní. Čekáme na oficiální vyhlášení.
  • Byl dokončen legislativní schvalovací proces pro nový zákon o mimořádném ředitelském volnu[1]. Tento zákon ředitelům základních škol umožňuje po dobu trvání stavu pandemické pohotovosti podle zákona o mimořádných opatřeních vyhlásit ředitelské volno, pokud z důvodu izolace, karantény nebo onemocnění COVID-19 pedagogických pracovníků nelze dočasně zajistit prezenční vzdělávání ve škole nebo vzdělávání distančním způsobem podle § 184a školského zákona. Ředitel školy může také vyhlásit mimořádné vzdělávání distančním způsobem, pokud není možné zabezpečit prezenční vzdělávání ve škole v souladu se školským zákonem.  Maximální počet dnů tohoto mimořádného ředitelského volna nebo distanční výuky ve školní roce je v součtu 10 pracovních dnů. S ohledem na charakter opatření je jasné, že k vyhlášení dojde při vzniku situace a tedy bez oznámení v časovém předstihu. Za naši Radostnou mám dojem, že jsme si koncem ledna prošli nejhorším obdobím z  personálního pohledu a situaci jsme v zásadě zvládli.

  • [1] (Zákon č. 26/2022 Sb., Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19).

HRANICE A PRAVIDLA

Hlavní téma rezonující nyní školou jsou hranice a pravidla. Tématu jsme věnovali velkou část čtvrteční pedagogické rady a týmové koordinace. Je jasné, že na žáky jsou u nás velké nároky ohledě seberegulace a pochopení toho, co možné je a co možné není. V pondělí proto začneme společným ranním setkáním, na kterém připomenu žákům základní principy a pravidla školy.  Zdůrazním, že svoboda je u nás ve škole ve volbě místa, pomůcky, často také učiva a způsobu, jak si jej osvojuji, v otevřené komunikaci. Volba není v chování  –  pravidla slušnosti a respektu jsou klíčová pro společné funování ve škole. Budeme všichni důsledně vyžadovat dodržování nastavených pravidel, aby měl každý jdnotlivec prostředí pro seberozvoj a učení. Připravujeme také spolupráci na preventivních programech pro školu, detaily vám brzy nasdílí jednotlivé třídní průvodkyně.